กฎหมายสำหรับการพนันกีฬาในเมืองไทย

ประเทศแถบอเมริกา ยุโรปหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเมืองไทยอย่าง กัมพูชา พม่า ลาว ได้มีการเปิดเสรีให้นักพนันสามารถเข้าไปเล่นพนันได้ในบริเวณที่กำหนดไว้

ซึ่งได้มีการออกกฎหมายรองรับการก่อตั้งบ่อนคาสิโนและการเล่นพนันที่เกิดขึ้นในบ่อนคาสิโนทุกรูปแบบอย่างรัดกุม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเจ้าของคาสิโน

นักพนันและรัฐบาลเจ้าของประเทศที่ใช้พื้นที่ในการเปิดบ่อนคาสิโน ทำให้นักพนันสามารถทำการเล่นพนันได้อย่างเต็มที่โดยการสมัครสมาชิกที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยด้านกฎหมาย ส่งผลให้ในแต่ละปีรัฐบาลที่ให้การก่อตั้งบ่อนคาสิโนมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีจากบ่อนคาสิโนหลายล้าน เพียงพอที่จะนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่อไปได้อีกมาก

แต่สำหรับเมืองไทยแล้วการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันไม่ว่าจะเป็นการพนันกีฬา

การพนันลูกเต๋า หรือการพนันทุกรูปแบบ ยังไม่มีการออกกฎหมายออกมารองรับอย่างเป็นทางการ ทำให้การเล่นพนันทุกรูปแบบทีเกิดขึ้นในเมืองไทยเกือบทั้งหมดเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายเพราะยังไม่มีการออกกฎหมายมารองรับ ยกเว้น การพนันตีไก่และการพนันชนวัวที่จัดขึ้นในสถานที่ที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นที่ถือว่าเป็นการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาที่เห็นว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
แต่เชื่อว่าในอนาคตเมืองไทยจะมีการออกกฎหมายเพื่อมารองรับการเล่นพนันในทุกชนิด ทั้งการพนันแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์อย่างแน่นอน เพราะคนไทยจัดว่าเป็นนักพนันอันดับต้น ๆ ของโลกเลยทีเดียว

ในแต่ละปีนักพนันชาวไทยเดินทางไปเล่นพนันตามบ่อนคาสิโนที่เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศ

รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ในแต่ละมีเงินไหลออกจากประเทศไทยหลายพันล้านบาท โดยที่เมืองไทยไม่ได้รับอะไรเลยจากเงินส่วนนี้แม้แต่น้อย ซึ่งการพนันที่ทำให้มีการไหลออกของเงินส่วนมากจะเป็นการพนันกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันกีฬาที่คนไทยชื่นชอบอย่างมวย ทั้งมวยไทย มวยสากลที่จัดการแข่งขันขึ้นในทุกที่ทั่วโลก


ดังนั้นการออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อรองรับการพนันทุกชนิดย่อมเป็นหนทางที่ดีเพื่อที่จะนำเงินส่วนที่จะไหลออกนอกประเทศให้กลับมาหมุนเวียนภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพนันแบบออนไลน์หรือการพนันแบบออฟไลน์จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเมืองไทยอย่างเป็นกอบเป็นกำ โดยเฉพาะการพนันกีฬา ทั้งกีฬามวยและกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะในช่วงของฟุตบอลโลกแล้ว เงินสะพัดจากการพนันบอลในแต่ละวันนับร้อยล้านบาท คิดดูสิว่าถ้าเมืองไทยสามารถจัดเก็บภาษีจากเงินพนันส่วนนั้นได้

รัฐบาลจะมีรายได้เข้าสู่ประเทศมากขนาดไหน เพื่อนำมาช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการโอกาสในการศึกษา สิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมมีคุณภาพให้กับคนทุกระดับเพื่อที่ประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้นเมื่อมีทำการออกกฎหมายสำหรับการพนันกีฬาออกมาแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ การเปิดบ่อนคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจ้างงานมากขึ้นทำให้คนไทยมีงานทำมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ

แต่ทว่าการออกกฎหมายสำหรับการพนันกีฬาในเมืองไทยก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีเสมอไป

เพราะปัญหาที่มาควบคู่กับการพนันที่เปิดอย่างเสรีย่อมมีแน่นอนและถ้าการจัดการปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาดังกล่าวก็จะกลายเป็นปัญหาระดับชาติได้ เช่น ปัญหาด้านอาชญากรรม ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกเมืองที่มีการออกกฎหมายรองรับการเล่นพนันออกมา ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นหรือแม้จะเกิดขึ้นแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคม ถ้าหน่วยงานของรัฐบาลมีการจัดการที่ดีครอบคลุมในทุกด้าน ในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ ผู้คนมีกินมีใช้อย่างพอเพียง ปัญหานี้ย่อมจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน
การออกกฎหมายสำหรับการพนันกีฬาในเมืองไทย นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและเชื่อมั่นได้ว่าในอนาคตเมืองไทยจะมีการออกกฎหมายนี้อย่างแน่นอน