กฎหมายสำหรับการพนันกีฬาในเมืองไทย

ประเทศแถบอเมริกา ยุโรปหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเมืองไทยอย่าง กัมพูชา พม่า ลาว ได้มีการเปิดเสรีให้นักพนันสามารถเข้าไปเล่นพนันได้ในบริเวณที่กำหนดไว้

ซึ่งได้มีการออกกฎหมายรองรับการก่อตั้งบ่อนคาสิโนและการเล่นพนันที่เกิดขึ้นในบ่อนคาสิโนทุกรูปแบบอย่างรัดกุม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเจ้าของคาสิโน

นักพนันและรัฐบาลเจ้าของประเทศที่ใช้พื้นที่ในการเปิดบ่อนคาสิโน ทำให้นักพนันสามารถทำการเล่นพนันได้อย่างเต็มที่โดยการสมัครสมาชิกที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยด้านกฎหมาย ส่งผลให้ในแต่ละปีรัฐบาลที่ให้การก่อตั้งบ่อนคาสิโนมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีจากบ่อนคาสิโนหลายล้าน เพียงพอที่จะนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่อไปได้อีกมาก

แต่สำหรับเมืองไทยแล้วการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันไม่ว่าจะเป็นการพนันกีฬา

การพนันลูกเต๋า หรือการพนันทุกรูปแบบ ยังไม่มีการออกกฎหมายออกมารองรับอย่างเป็นทางการ ทำให้การเล่นพนันทุกรูปแบบทีเกิดขึ้นในเมืองไทยเกือบทั้งหมดเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายเพราะยังไม่มีการออกกฎหมายมารองรับ ยกเว้น การพนันตีไก่และการพนันชนวัวที่จัดขึ้นในสถานที่ที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นที่ถือว่าเป็นการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาที่เห็นว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
แต่เชื่อว่าในอนาคตเมืองไทยจะมีการออกกฎหมายเพื่อมารองรับการเล่นพนันในทุกชนิด ทั้งการพนันแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์อย่างแน่นอน เพราะคนไทยจัดว่าเป็นนักพนันอันดับต้น ๆ ของโลกเลยทีเดียว

ในแต่ละปีนักพนันชาวไทยเดินทางไปเล่นพนันตามบ่อนคาสิโนที่เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศ

รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ในแต่ละมีเงินไหลออกจากประเทศไทยหลายพันล้านบาท โดยที่เมืองไทยไม่ได้รับอะไรเลยจากเงินส่วนนี้แม้แต่น้อย ซึ่งการพนันที่ทำให้มีการไหลออกของเงินส่วนมากจะเป็นการพนันกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันกีฬาที่คนไทยชื่นชอบอย่างมวย ทั้งมวยไทย มวยสากลที่จัดการแข่งขันขึ้นในทุกที่ทั่วโลก


ดังนั้นการออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อรองรับการพนันทุกชนิดย่อมเป็นหนทางที่ดีเพื่อที่จะนำเงินส่วนที่จะไหลออกนอกประเทศให้กลับมาหมุนเวียนภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพนันแบบออนไลน์หรือการพนันแบบออฟไลน์จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเมืองไทยอย่างเป็นกอบเป็นกำ โดยเฉพาะการพนันกีฬา ทั้งกีฬามวยและกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะในช่วงของฟุตบอลโลกแล้ว เงินสะพัดจากการพนันบอลในแต่ละวันนับร้อยล้านบาท คิดดูสิว่าถ้าเมืองไทยสามารถจัดเก็บภาษีจากเงินพนันส่วนนั้นได้

รัฐบาลจะมีรายได้เข้าสู่ประเทศมากขนาดไหน เพื่อนำมาช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการโอกาสในการศึกษา สิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมมีคุณภาพให้กับคนทุกระดับเพื่อที่ประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้นเมื่อมีทำการออกกฎหมายสำหรับการพนันกีฬาออกมาแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ การเปิดบ่อนคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจ้างงานมากขึ้นทำให้คนไทยมีงานทำมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ

แต่ทว่าการออกกฎหมายสำหรับการพนันกีฬาในเมืองไทยก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีเสมอไป

เพราะปัญหาที่มาควบคู่กับการพนันที่เปิดอย่างเสรีย่อมมีแน่นอนและถ้าการจัดการปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาดังกล่าวก็จะกลายเป็นปัญหาระดับชาติได้ เช่น ปัญหาด้านอาชญากรรม ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกเมืองที่มีการออกกฎหมายรองรับการเล่นพนันออกมา ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นหรือแม้จะเกิดขึ้นแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคม ถ้าหน่วยงานของรัฐบาลมีการจัดการที่ดีครอบคลุมในทุกด้าน ในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ ผู้คนมีกินมีใช้อย่างพอเพียง ปัญหานี้ย่อมจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน
การออกกฎหมายสำหรับการพนันกีฬาในเมืองไทย นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและเชื่อมั่นได้ว่าในอนาคตเมืองไทยจะมีการออกกฎหมายนี้อย่างแน่นอน…

การพนันกีฬาในเชียงใหม่

เชียงใหม่เมืองแห่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่และยาวนาน

เมื่อเดินทางไปยังเชียงใหม่เราจะพบกับวัฒนธรรมการกิน การแต่งกายทีเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงอุปนิสัยที่มีความเป็นตัวตนที่ชัดเจนของคนเชียงใหม่อีกด้วย

เชียงใหม่มีพื้นที่ด้านเหนือติดกับประเทศพม่า จึงทำให้นักพนันจำนวนมากเดินทางผ่านทางเชียงใหม่เพื่อข้ามไปเล่นการพนันที่บ่อนคาสิโนในประเทศพม่าเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปีจะมีนักพนันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางผ่านด่านที่เชียงใหม่เพื่อข้ามไปยังประเทศพม่าหลายล้านคนต่อวันเลยทีเดียว

นอกจากเชียงใหม่จะเป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางไปเล่นพนันที่บ่อนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านแล้ว

ที่นี่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นการพนันกีฬาที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบต่อกันมายาวนาน นั่นคือ การพนันกีฬาแข่งม้า ที่ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยคงเหลือสนามแข่งม้าที่สามารถเล่นพนันม้าได้อย่างถูกกฎหมายที่เดียวในประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดให้มีการแข่งม้าและการพนันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยมีการออกกฎหมายเพื่อรองรับการเล่นพนันแข่งม้าออกมาโดยเฉพาะ

ในอดีตประเทศไทยมีสนามแข่งม้าอยู่หลายแห่งด้วยกัน ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด แต่ด้วยความชื่นชอบในการพนันม้าลดลงเนื่องจากนักพนันหันไปเล่นพนันอย่างอื่นมากกว่า จึงทำให้การพนันแข่งม้ามีความนิยมลดลงจนต้องทำการปิดสนามแข่งม้าไปหลายแห่ง จนเหลือสนามแข่งม้าที่เชียงใหม่นี้เป็นแห่งสุดท้ายและเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย

สนามแข่งม้าแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานทหาร

การพนันกีฬาแข่งม้าที่เชียงใหม่เป็นการพนันที่นักพนันหลายคนชื่นชอบ เพราะให้ความตื่นเต้นเร้าใจเนื่องจากการแข่งขันด้วยความเร็วของม้าในการแข่งขันแล้ว ยังขึ้นอยู่กับความสามารถของนักขี่ม้าด้วยว่าจะสามารถควบคุมม้าให้เข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุดหรือไม่ และรูปแบบการพนันม้าก็มีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการของนักพนัน

ซึ่งรูปแบบที่ให้การพนันนั้นสามารถเลือกพนันม้าที่จะชนะการแข่งขัน หรือจะเลือกพนันม้าที่ได้อันดับ 2 อันดับ 3 ไม่จำเป็นต้องพนันเลือกม้าที่เข้าเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งอัตราการต่อรองของแต่ละคู่หรือของม้าแต่ละตัวก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของม้า ประสบการณ์และจอกกี้ที่ทำการขี่ว่ามีฝีมือและประสบการณ์ในการขี่ม้ามามากน้อยแค่ไหน

มีโอกาสที่จะทำชนะในเกมส์หรือไม่ เพราะต่อให้ม้ามีลักษณะที่มากแต่จอกกี้ที่ไร้ประสบการณ์โอกาสที่ม้าจะชนะการแข่งขันก็น้อยลงตามไปด้วย ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับก็ขึ้นกับวงเงินเดิมพันที่นักพนันได้ทำลงเดิมพันไปนั่นเอง

การแข่งขันม้าแข่งที่สนามม้าที่เชียงใหม่จะจัดทำการแข่งขันในวันเสาร์หรืออาทิตย์

ตามที่ทางสนามแข่งได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งล่วงหน้าให้กับผู้ที่ชื่นชอบการแข่งขันม้าทราบล่วงหน้า เพื่อที่จะได้มาเข้าชมการแข่งขันกันภายในสนามแข่งม้า ซึ่งจะเข้ามาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับม้าที่ทำการแข่งขันอยู่ในสนาม ในช่วงที่ทำการแข่งขันทั้งนักพนัน เจ้าของม้าต่างก็ส่งเสียงเชียร์ม้าของตนเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ม้าที่ตนลงพนันไว้ชนะการแข่งขัน

การพนันกีฬาแข่งม้าที่เชียงใหม่ที่นักพนันลงเงินเดิมพันไปนั้น ช่วยสร้างสีสันและความตื่นเต้นเร้าใจให้กับผู้ชมมาก

ขึ้น เพราะการดูการแข่งม้าอย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าใดนัก แต่เมื่อมีการพนันขันต่อร่วมด้วยแรงเชียร์และความตื่นเต้นเพื่อรอลุ้นว่าม้าแข่งที่นักพนันกีฬาได้ทำการพนันไปนั้นจะเข้าเส้นชัยได้รับชัยชนะมาตามต้องการหรือไม่ ตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขันจนกระทั้งผลการแข่งขันออกมา รับรองว่านักพนันได้ออกแรงเชียร์และลุ้นจนแทบลืมหายใจเลยทีเดียว

 

การพนันกีฬาในเชียงใหม่ที่ยังได้รับความนิยมและถูกต้องตามกฎหมายก็คือการแข่งม้าที่สนามแข่งม้า

การพนันม้าแข่งในปัจจุบันนี้มีการจัดการแข่งขันอยู่หลายประเทศทั่วโลก เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ต่างก็มีการจัดการแข่งขันม้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้และอยู่คู่กับการจัดการแข่งขันม้าก็คือ การพนันกีฬาแข่งม้า ซึ่งการพนันมีทั้งที่ทำการพนันกับทางสนามแข่งม้าและการพนันกันเองระหว่างผู้เข้าชมด้วยกัน ดังนั้นเมื่อเดินทางไปถึงเชียงใหม่แล้วอย่าลืมแวะไปเล่นพนันกีฬาแข่งม้ากัน…